Bedrijfsgegevens

 

International Leisure Brands (Deutschland) GmbH 

 

Humboldtstraße 15
D-21509 Glinde, Duitsland


E-Mail: service@golfino.com
Tel. +49 (0)40 / 727 55 - 200
Fax +49 (0)40 / 727 55 - 100

 

 

Directie: Simon Owers, Henning Wollesen

Inschrijving in het handelsregister: Hamburg HRB 161252 

BTW-Nr: DE 328 908 155 

 

De op www.golfino.com aangeboden internetgegevens werden grondig gecontroleerd. Er kan echter geen garantie gegeven worden voor de volledigheid of juistheid ervan, noch kan aansprakelijkheid worden genomen voor het gebruik van deze pagina's of de inhoud ervan. Reproductie en verspreiding is alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van International Leisure Brands (Deutschland) GmbH .

 

Online geschillenbeslechting en beslechting van consumentengeschillen:

Indien wij er niet in slagen geschillen onderling op te lossen, heeft u het recht het geschil voor te leggen aan het EU-platform ter beslechting van online conflicten via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

© 2023 ILB (Deutschland). Alle rechten voorbehouden.