Algemene voorwaarden

 

GOLFINO Online Store Nederland (Laatste update: 01 december 2022)

 

§ 1 Toepassingsbereik en contractuele partners

 

(1) De zakelijke relatie tussen International Leisure Brands (Deutschland) GmbH, Humboldtstr. 15, 21509 Glinde, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Hamburg, Duitsland, onder nummer HRB 161252, met zetel van de vennootschap (hierna te noemen "verkoper") te Glinde, BTW-nummer DE 328 908 155, en de klant (hierna te noemen "klant") voor transacties in de GOLFINO Online Store Nederland (http://www. golfino.com/nl), hierna te noemen "Online Store", is onderworpen aan de onderstaande Algemene voorwaarden (hierna te noemen "voorwaarden") in de versie die geldt op het moment van de betreffende bestelling.

 

(2) De voorwaarden regelen de details van de contractuele relatie en bevatten tegelijkertijd belangrijke consumenteninformatie in de wettelijk relevante versie. Door middel van links in de Online Shop kan de klant de voorwaarden bij zijn bestelling raadplegen, op zijn computer opslaan en/of afdrukken.

 

(3) De klantendienst (hierna "customer care" genoemd) voor de Online Store wordt in opdracht van de verkoper uitgevoerd door de volgende firma, waar de klant terecht kan met vragen, wensen of klachten:

 

International Leisure Brands (Deutschland) GmbH, customer care, Humboldtstr. 15, 21509 Glinde, Telefoon: +49 (0) 40 727 55 200, Fax: +49 (0) 40 727 55 100, E-mail: service@golfino.com. 

 

(4) De in de Online Store aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor volwassen consumenten. Een consument in de zin van de wettelijke definitie is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die noch aan een commerciële activiteit, noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

 

§ 2 Bestelproces

 

(1) De Online Store is uitsluitend een uitnodiging met aanbiedingen naar de klant toe ter afsluiting van een koopovereenkomst voor de aangeboden goederen.

 

(2) De klant kan producten selecteren uit het assortiment van de verkoper en deze verzamelen in een zogenaamd winkelmandje door te klikken op de knop "In het winkelmandje". Wanneer de klant op de knop "Bestelling plaatsen" klikt, maakt hij een bindend voorstel tot aankoop van de goederen in het winkelmandje (hierna "bestelling" genoemd).

 

(3) De waarde per bestelling van welke aard dan ook (bruto goederenwaarde inclusief BTW maar exclusief leveringskosten of andere kosten; hierna te noemen "orderwaarde") moet minimaal € 25 en mag maximaal € 3.500 bedragen. Goederen worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden.

 

(4) De klant kan de bestelgegevens bekijken en op elk moment wijzigen voordat hij de bestelling plaatst. Een wijziging kan worden aangebracht via de button "verder winkelen" of via links naar de afzonderlijke velden van de bestelgegevens en de functies "Terug".

 

(5) Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, die nogmaals de inhoud van de bestelling van de klant weergeeft. Deze automatische ontvangstbevestiging impliceert nog geen aanvaarding van de bestelling, maar documenteert slechts dat de verkoper de bestelling heeft ontvangen.

 

(6) De overeenkomst komt pas tot stand nadat de verkoper de aanvaarding van de bestelling door middel van een verzendingsbevestiging per e-mail heeft verstuurd.

 

(7) Indien de bestelling uit meerdere artikelen bestaat, komt de overeenkomst enkel tot stand voor die artikelen die in de verzendingsbevestiging uitdrukkelijk als leverbaar worden vermeld.

 

(8) Het bovenstaande geldt ook indien de klant op grond van de gekozen betalingsmethode de koopprijs reeds vóór het afsluiten van het contract heeft betaald of de betaling heeft toegestaan. Indien echter in dit geval het contract om welke reden dan ook niet tot stand komt, zal de verkoper de klant hiervan op de hoogte stellen (in geval van gedeeltelijke aanvaarding van het contract gebeurt dit samen met de aanvaarding van het contract voor de te leveren artikelen) en de betaling onmiddellijk terugbetalen.

 

(9) Het wettelijke herroepingsrecht van de klant (zie § 7) blijft door de bovenstaande bepalingen onaangetast.

 

(10) Het contract wordt gesloten in het Nederlands. De tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, de voorwaarden, de leveringsbevestiging en de bestelbevestiging) wordt door de verkoper opgeslagen, met inachtneming van het privacybeleid, en per e-mail aan de klant verzonden. Geregistreerde klanten kunnen ook hun bestellingen bekijken in hun klantenrekening.

 

§ 3 Levering, levertijd, beschikbaarheid van de goederen

 

(1) Tenzij iets anders is overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de klant meegedeelde leveradres.

 

(2) Nadat de goederen aan de koeriersdienst zijn overhandigd, ontvangt de klant van de verkoper per e-mail een bevestiging van de verzending met een Track & Trace link waarmee de klant de levering kan volgen.

 

(3) Indien de verkoper door omstandigheden buiten zijn wil een bindende levertermijn niet kan nakomen (onbeschikbaarheid van de goederen, bijv. door overmacht), brengt hij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte met vermelding van de nieuwe vermoedelijke levertermijn. Indien de nieuwe levertermijn voor de klant onaanvaardbaar is, of de goederen tegen de nieuwe levertermijn niet of niet meer beschikbaar zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met betrekking tot de betreffende goederen op te zeggen; in dat geval betaalt de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde vergoeding terug. De wettelijke rechten van de contractanten blijven hierdoor onaangetast. 

 

§ 4 Prijzen en verzendkosten

 

(1) De prijzen die op het moment van de bestelling in de Online Store worden vermeld, zijn van toepassing. Alle in de Online Store van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de respectievelijke wettelijke BTW.

 

(2) De verkoper brengt de klant onmiddellijk vóór het plaatsen van de bestelling op de hoogte van de geldende verzendkosten en eventuele bijkomende kosten, bv. voor geschenkverpakking. De klant draagt de hem meegedeelde verzendkosten en eventuele bijkomende kosten.

 

(3) Bij levering aan landen buiten de Europese Unie kunnen douane- of invoerrechten verschuldigd zijn.  Of en in hoeverre invoerrechten verschuldigd zijn, hangt af van het land van levering, de waarde van de goederen, het soort zending en eventuele andere factoren. Helaas kan niet vooraf worden aangegeven of en in hoeverre invoerrechten verschuldigd zullen zijn. De invoerrechten zijn voor rekening van de klant.

 

(4) Fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens gelden enkel zolang de voorraad strekt.

 

§ 5 Betaling

 

(1) De verkoper aanvaardt alleen de betalingsmethodes die de klant tijdens de bestelprocedure worden aangetoond.

 

(2) De verkoper behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten ter bescherming tegen het kredietrisico.

 

(3) Bij betaling met een creditcard wordt de kaart belast wanneer de goederen worden verzonden. De verkoper accepteert Visa, Mastercard en American Express creditcards.

 

(4) De betalingsmethodes PayPal of PayPal Express worden aangeboden in samenwerking met de leverancier PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, telefoon 0800 723 4500). Voor betalingen met PayPal heeft de klant alleen een gratis PayPal-rekening nodig. Registratie en verdere informatie op www.paypal.de. Betalingen zijn altijd gratis voor de klant.

 

(5) U ontvangt de facturen op verzoek per e-mail, ongeacht de gekozen betalingsmethode.

 

§ 6 Promotionele vouchers

 

(1) De Online Store biedt promotionele vouchers aan. Promotionele kortingsbonnen zijn kortingsbonnen die u niet kan kopen, maar die worden aangeboden in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur.

 

(2) Promotionele kortingsbonnen zijn alleen geldig tijdens de betreffende periode en kunnen, tenzij anders vermeld, slechts eenmaal worden gebruikt in het kader van een bestelling in de Online Store. Individuele categorieën of zelfs individuele artikelen kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie. Promotionele kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt voor verzendkosten, tenzij de promotie expliciet verwijst naar een tegemoetkoming bij de verzendkosten.

 

(3) Indien aangegeven, moet de waarde van de goederen ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele kortingsbon. Bovendien moet de minimale bestelwaarde, na aftrek van de kortingsbon, worden bereikt. Vanwege administratieve redenen is het niet mogelijk het resterende tegoed uit te keren..

 

(4) U kan de kortingsbon inwisselen via de betreffende button wanneer u de kortingscode invoert in het laatste overzicht van het bestelproces, vooraleer u de bestelling afrondt. Een naberekening is niet mogelijk. Het tegoed van een kortingsbon wordt niet in geld uitbetaald en levert ook geen interest op.

 

(5) De promotionele kortingsbon kan niet worden doorgegeven aan derden. Meerdere kortingsbonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.(6) Als het tegoed van een promotionele kortingsbon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden betaald met de aangeboden betalingsmethodes.

 

(7) De promotionele kortingsbon wordt niet terugbetaald als de goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, mits de kortingsbon is gebruikt in het kader van een promotie en er geen service is verleend.

 

(8) Voor informatie betreffende de verdere geldende voorwaarden en de mogelijkheid tot inwisseling van de kortingsbonnen met betrekking tot onze verschillende commerciële activiteiten verwijzen wij naar de desbetreffende voorwaarden.

 

§ 7 Cadeaubonnen(1) Cadeaubonnen (bonnen die u kan kopen) kunnen worden gebruikt voor bestellingen in de Online Store.

 

(2) Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen interest op.(3) Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld vóór het afsluiten van het bestelproces. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

 

(4) Als het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden betaald met de aangeboden betaalmethodes.(5) Verloren, met name gestolen, cadeaubonnen kunnen niet worden terugbetaald. De Online Store aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren cadeaubonnen.

 

(6) De cadeaubon is overdraagbaar. Het dupliceren, bewerken of manipuleren van de cadeaubonnen is niet toegestaan.(7) De cadeauboncode wordt per e-mail verstuurd na ontvangst van de bestelling.

 

(8) De waarde van de cadeaubon wordt proportioneel verdeeld over de bestelde artikelen. In geval van een gedeeltelijke retourenzending wordt uw cadeaubon proportioneel aangerekend. 

 

(9) Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd.

 

§ 8 Goodwill en schadebonnen

 

(1) Golfino verstrekt in speciale gevallen goodwill- en schadebonnen. Goodwill- en schadebonnen zijn bonnen die niet gekocht kunnen worden, maar individueel worden uitgegeven na zorgvuldig onderzoek door onze customer care. 

 

(2) Goodwill- en schadebonnen zijn alleen geldig gedurende de vermelde periode en kunnen slechts eenmaal worden gebruikt als onderdeel van een bestelproces in de Online Store.(3) Partiële bedragen van goodwill- en schadebonnen kunnen niet worden ingewisseld; de volledige waarde van de uitgegeven bon moet altijd worden ingewisseld. Om administratieve redenen is het echter niet mogelijk het resterende tegoed uit te betalen.

 

(4) U kan de bon inwisselen door de code in het laatste overzicht van het bestelproces in te voeren, vooraleer u het bestelproces afrondt. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een goodwill- en schadebon kan niet in geld worden uitbetaald en levert ook geen interest op. 

 

(5) Goodwill en schadebonnen kunnen niet aan derden worden overgedragen. Meerdere goodwill- en schadebonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

(6) Als het tegoed van een goodwill- en schadebon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden betaald met de aangeboden betalingsmethodes.

 

(7) In het geval van een volledige retourzending worden de goodwill- en schadebonnen opnieuw geactiveerd; in het geval van een partiële retourzending wordt een nieuwe bon met de overeenkomstige waarde gecreëerd. 

 

 

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

 

(1) De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige koopprijs is betaald.

 

§ 10 Recht van herroeping

 

(1) Bij het afsluiten van een koop op afstand heeft de consument strikt genomen een wettelijk herroepingsrecht; afwijkingen hiervan zijn slechts toegestaan indien deze in het voordeel van de consument zijn. De verkoper wenst u hiervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen als volgt op de hoogte te brengen:

 

HERROEPINGSBELEID 

 

Recht tot herroeping

 

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder vermelding van de reden te annuleren.

 

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die geen koerierdienst is, de goederen in bezit heeft genomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons ( zie contactgegevens hieronder) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing dit contract te herroepen. U kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier ter herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kan ook een andere duidelijke verklaring downloaden of uitprinten om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

 

U kan uw herroepingsrecht ook uitoefenen door de betreffende goederen met de bijgevoegde retourbon binnen de herroepingstermijn aan ons te retourneren; in dit geval is geen afzonderlijke verklaring nodig.

 

Om er zeker van te zijn dat u binnen de herroepingsperiode bent, is het voldoende dat u ons vóór het verstrijken van deze periode de mededeling stuurt dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.

 

Contactgegevens voor de herroeping:

 

Voor een schriftelijke verklaring tot herroeping:

 

International Leisure Brands (Deutschland) GmbH 

Online Store

Humboldtstraße 15

21509 Glinde

 

 

Voor herroeping via e-mail: service@golfino.com

 

Voor herroeping via fax: +49 (0) 40 727 55 100

 

Voor herroeping via telefoon: +49 (0) 40 727 55 200

 

Voor herroeping door terugzending van de goederen:

 

International Leisure Brands (Deutschland) GmbH 

Online Store

Humboldtstraße 15

21509 Glinde

 

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u deze bestelling herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere vorm van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving hebben ontvangen dat u deze bestelling herroept, terugbetalen. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalmethode gebruiken die bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gesteld.

 

Wij hebben het recht een terugbetaling te weigeren tot wij de goederen opnieuw hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat vroeger gebeurt.

 

U moet de goederen onmiddellijk, en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u de bestelling herroept (zie hierboven), terugsturen. Om ervoor te zorgen dat u binnen deze termijn blijft, is het voldoende dat u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

 

Wij nemen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening als u de retourbon en het retouretiket gebruikt die bij de levering zijn bijgevoegd.

 

Zoniet moet u zelf de directe kosten van de terugzending betalen.

 

U hoeft enkel de vermindering van de waarde van de goederen te betalen als deze het gevolg is van een omgang met de goederen door u, die niet noodzakelijk was voor de controle van de kwaliteit, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen. 

 

Uitsluiting van het recht op herroeping

 

Er is geen recht van herroeping in de volgende gevallen

 

- voor de levering van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij voor de productie een individuele keuze of specificatie van de consument van belang is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd,

 

(2) Wij informeren u hierbij over het onderstaande formulier voor herroeping overeenkomstig de wettelijke bepalingen. U hoeft het echter niet te gebruiken.

 

Herroepingsformulier

 

(Als u de bestelling wenst te herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen).

 

- Aan [naam, adres en eventueel faxnummer en e-mailadres van de ondernemer dienen hier door de ondernemer te worden ingevuld]:

 

- Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

- Naam van de consument(en)

 

- Adres van de consument(en)

 

- Handtekening van de consument(en)(alleen voor melding op papier)

 

- Datum

 

(*) Schrappen wat niet van toepassing is

 

§ 11 Garantie

 

(1) De garantie voor gebreken aan de gekochte goederen is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit geldt onafhankelijk van het wettelijke herroepingsrecht volgens § 10. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding volgens § 12.

 

§ 12 Aansprakelijkheid

 

(1) De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijke en grove nalatigheid. Bij lichte nalatigheid is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, of van een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de vervulling de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen).

 

(2) In geval van een eenvoudige onzorgvuldige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

 

(3) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook tegenover de wettelijke vertegenwoordigers en assistenten van de verkoper.

 

(4) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover de verkoper een fout heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aangenomen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van de klant overeenkomstig de Duitse wet op de productaansprakelijkheid [Productaansprakelijkheidswet].

 

§ 13 Copyright

 

(1) De inhoud van de GOLFINO Online Store met inbegrip van de teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen en illustraties is auteursrechtelijk beschermd. De in de GOLFINO Online Store gebruikte merken zijn eveneens beschermd ten voordele van International Leisure Brands (Deutschland) GmbH. Geen enkel gebruik is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GOLFINO. 

 

§ 14 Beslechting van geschillen

 

(1) De verkoper wil de klant hierbij wijzen op het bestaan van het Europese platform voor de beslechting van online geschillen, dat kan worden gebruikt voor het oplossen van geschillen zonder tussenkomst van een rechter. De Europese Commissie biedt een platform voor de beslechting van online geschillen aan, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  International Leisure Brands (Deutschland) GmbH neemt niet deel aan procedures ter beslechting van geschillen voor een arbitrage-instantie voor consumentenzaken. 

 

§ 15 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

 

(1) Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant en ook op deze voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke regelingen voor de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende bepalingen in het bijzonder van het land waar de klant zijn normale verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

 

(2) De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op de plaats van jurisdictie. De verkoper neemt niet deel aan aan procedures ter beslechting van geschillen voor een arbitrage-instantie in consumentenzaken.